Д - Кат 1

Становите се понудени во постоечки план, со под, прозорци, врати и бело обоени ѕидови.

Легенда

Продадено

Резервирано

На продажба